Våra samarbetspartner

Motorcyklar och tillbehör:  

Mat och logi:

Rabatt 20% på ordinarie boendepriser hos Hennickehammar Herrgård.
Bokningskod: Motoadventureswe
Mail: hotel@hennickehammar.se
Tfn: 0590-608500

Rabatt 20%  på ordinarie flex-priser hos Hotell Gustaf Fröding
Bokningskod: Motoadventureswe
Mail: info@gustaffroding.se
Tfn: 054 - 67 00 00

Rabatt 20 % på ordinarie flex-priser hos Scandic Klarälven
Bokningskod: Motoadventureswe
Mail: klaralven@scandichotels.com 
Tfn: 054- 776 45 00 välj tonval 2 
Gäller på förfrågan och i mån av plats
Giltigt tom 31 december 2021